loading

Sách, tuyển tập

The Winner's circle / Charles Paul Conn

Tác giả : Charles Paul Conn

Nhà xuất bản : Fleming H. Revell

Năm xuất bản : 1979

Nơi xuất bản : Old Tappan, N.J.

Mô tả vật lý : 160 tr. : tranh ảnh, chân dung ; 23 cm

Số phân loại : 381.13

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Hoa Kỳ. 2. Nhà kinh doanh -- Hoa Kỳ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 2113/2001
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top