loading

Sách, tuyển tập

Buổi đầu nhiếp ảnh Việt Nam / Terry Bennett ; Dương Mạnh Hùng dịch

Tác giả : Terry Bennett ; Dương Mạnh Hùng dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 501 tr. : tranh ảnh (1 phần màu) ; 24 cm

ISBN : 9786047794850

Số phân loại : 770.9597

Chủ đề : 1. Nhà nhiếp ảnh -- Thế kỷ 19. 2. Nhà nhiếp ảnh -- Thế kỷ 20. 3. Nhiếp ảnh -- Việt Nam -- Lịch sử -- Thế kỷ 19. 4. Nhiếp ảnh -- Việt Nam -- Lịch sử -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 389/2022
(NT 381/10)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 390/2022
(NT 381/11)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top