loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Application of diffusive gradient in thin films technique for mercury bioavailability prediction in soil / Nguyen Huu Viet ; Advisor : Seunghee Han

Tác giả : Nguyen Huu Viet ; Advisor : Seunghee Han

Nhà xuất bản : Gwangju Institute of Science and Technology (GIST)

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Gwangju

Mô tả vật lý : xi, 117 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 628.55

Chủ đề : 1. Đất trồng -- Hàm lượng thủy ngân. 2. Địa hóa học môi trường. 3. Kỹ thuật môi trường. 4. Ô nhiễm đất trồng. 5. Thủy ngân -- Khả dụng sinh học. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27242
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27243 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top