loading

Luận án, luận văn

Mối quan hệ giữa thương hiệu nhà tuyển dụng với sự gắn kết và hiệu quả làm việc của nhân viên / Nguyễn Vĩnh Luận ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Hà

Tác giả : Nguyễn Vĩnh Luận ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Hà

Nhà xuất bản : Trường Đại học Mở T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 41 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 658.314

Chủ đề : 1. Động cơ thúc đẩy nhân viên -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Nhân viên -- Đánh giá -- Tóm tắt. 4. Quản lý nhân sự -- Tóm tắt. 5. Thương hiệu nhà tuyển dụng -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27241
Đang xử lý kỹ thuật
Top