loading

Luận án, luận văn

The relationship among employer branding, employee engagement and employee performance / Nguyen Vinh Luan ; Scientific instructor : Nguyen Minh Ha

Tác giả : Nguyen Vinh Luan ; Scientific instructor : Nguyen Minh Ha

Nhà xuất bản : Ho Chi Minh city Open University

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh city

Mô tả vật lý : 39 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 658.314

Chủ đề : 1. Động cơ thúc đẩy nhân viên -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Nhân viên -- Đánh giá -- Tóm tắt. 4. Quản lý nhân sự -- Tóm tắt. 5. Thương hiệu nhà tuyển dụng -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27240
Đang xử lý kỹ thuật
Top