loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

The relationship among employer branding, employee engagement and employee performance / Nguyen Vinh Luan ; Scientific instructor : Nguyen Minh Ha

Tác giả : Nguyen Vinh Luan ; Scientific instructor : Nguyen Minh Ha

Nhà xuất bản : Ho Chi Minh city Open University

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh city

Mô tả vật lý : 385, A-235, [88] tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.314

Chủ đề : 1. Động cơ thúc đẩy nhân viên. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Nhân viên -- Đánh giá. 4. Quản lý nhân sự. 5. Thương hiệu nhà tuyển dụng. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27238
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27239 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top