loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tác động của đa dạng hóa danh mục cho vay đến lợi nhuận và rủi ro : nghiên cứu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam / Huỳnh Japan ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Văn Dân

Tác giả : Huỳnh Japan ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Văn Dân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, 158, clxxiii, [39] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.109597

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Việt Nam. 3. Vay ngân hàng -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27235
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27236 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top