loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu mức sống dân cư tỉnh Bình Định / Nguyễn Đức Tôn ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thông, Trương Văn Tuấn

Tác giả : Nguyễn Đức Tôn ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thông, Trương Văn Tuấn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 175, PL-43 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 339.470959754

Chủ đề : 1. Chi phí và mức sống -- Việt Nam -- Bình Định. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Người Việt Nam -- Việt Nam -- Bình Định -- Điều kiện kinh tế. 4. Người Việt Nam -- Việt Nam -- Bình Định -- Điều kiện xã hội. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27226
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27227 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top