loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Văn hóa biển của người Việt vùng Nam Trung bộ Việt Nam / Nguyễn Thị Hải Lê ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Thị Yến Tuyết

Tác giả : Nguyễn Thị Hải Lê ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Thị Yến Tuyết

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 311, [43] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 915.975

Chủ đề : 1. Biển đảo -- Việt Nam -- Nam Trung Bộ. 2. Địa lý tự nhiên -- Việt Nam -- Nam Trung Bộ. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Người Việt Nam -- Việt Nam -- Nam Trung Bộ -- Đời sống xã hội và tập quán. 5. Nam Trung Bộ (Việt Nam) -- Đời sống xã hội và tập quán. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27218
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27219 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top