loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu xác định một số tham số ảnh hưởng đến nồng độ phóng xạ Radon trong đất / Huỳnh Nguyễn Phong Thu ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Công Hảo, Nguyễn Văn Đông

Tác giả : Huỳnh Nguyễn Phong Thu ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Công Hảo, Nguyễn Văn Đông

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xi, 140, [20] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 628.535

Chủ đề : 1. Chất phóng xạ trong đất trồng -- Đo lường. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Ô nhiễm chất phóng xạ. 4. Radon -- Khía cạnh môi trường -- Đo lường. 5. Vật lý nguyên tử. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 27212
(K07.23_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27213 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top