loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự đồng cảm đến hành vi hướng đến khách hàng và hành vi công dân trong tổ chức của nhân viên giao dịch / Trần Thế Nam ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Viết Liêm

Tác giả : Trần Thế Nam ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Viết Liêm

Nhà xuất bản : Trường Đại học Mở T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvii, 296, [65] tờ : bảng, hình vẽ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658

Chủ đề : 1. Hài lòng khách hàng. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Nhân viên giao dịch. 4. Quan hệ khách hàng. 5. Quản trị kinh doanh. 6. Thành công trong kinh doanh. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27194
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27195 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top