loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Rủi ro cảm nhận và ý định sử dụng thẻ tín dụng tại Việt Nam / Trịnh Hoàng Nam ; Người hướng dẫn khoa học : Vương Đức Hoàng Quân

Tác giả : Trịnh Hoàng Nam ; Người hướng dẫn khoa học : Vương Đức Hoàng Quân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Mở T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiv, 169, 82, [70] tờ : bảng, hình vẽ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Việt Nam. 3. Quản trị kinh doanh. 4. Tín dụng ngân hàng -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27190
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27191 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top