loading

Sách, tuyển tập

Năng đoạn kim cương : áp dụng giáo lý của Đức Phật vào quản trị doanh nghiệp và đời sống / Geshe Michael Roach ; Trần Tuấn Mẫn dịch

Tác giả : Geshe Michael Roach ; Trần Tuấn Mẫn dịch

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 375 tr. : chân dung ; 24 cm

ISBN : 9786043253603

Số phân loại : 294.3444

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Quản lý. 2. Đời sống tôn giáo -- Phật giáo. 3. Kỹ năng sống. 4. Thành công.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 235/2022
(2104)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 236/2022
(DN 187/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top