loading

Sách, tuyển tập

Chat với startups. [T.1], Từ ý tưởng đến gọi vốn thành công / Lê Mỹ Nga

Tác giả : Lê Mỹ Nga

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 226 tr. : minh họa màu ; 24 cm

ISBN : 9786043300079

Số phân loại : 658.152

Chủ đề : 1. Đầu tư vốn. 2. Huy động vốn. 3. Thành công trong kinh doanh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 229/2022
(11670/5)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 230/2022
(DN 1621/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4257/2022
(11670/6)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top