loading

Sách, tuyển tập

Chinh phục cơn hoảng loạn : sự thay đổi không quan trọng, quan trọng là thái độ của chúng ta trước sự thay đổi / Mã Thanh Danh

Tác giả : Mã Thanh Danh

Nhà xuất bản : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 159 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 25 cm

ISBN : 9786046869702

Số phân loại : 303.485

Chủ đề : 1. COVID-19 -- Khía cạnh xã hội. 2. Đại dịch COVID-19, 2020- -- Khía cạnh xã hội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 219/2022
(2522/5)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 220/2022
(DN 266/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top