loading

Sách, tuyển tập

Tịnh độ tại nhân gian : những bài viết của Hòa thượng Ấn Thuận và Hòa thượng Tinh Vân / Thượng tọa Thích Thanh Phong, Đại đức Thích Quảng Lâm chủ nhiệm phiên dịch

Tác giả : Thượng tọa Thích Thanh Phong, Đại đức Thích Quảng Lâm chủ nhiệm phiên dịch

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 319 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043255928

Số phân loại : 294.3926

Chủ đề : 1. Giáo phái Phật giáo. 2. Tịnh độ Tông (Giáo phái Phật giáo).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 165/2022
(2206)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top