loading

Sách, tuyển tập

Tôi không đến spa chăm sóc da / Nương Thủy

Tác giả : Nương Thủy

Nhà xuất bản : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 146 tr. : hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786046869429

Số phân loại : 646.726

Chủ đề : 1. Da -- Chăm sóc và vệ sinh. 2. Sắc đẹp cá nhân.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 38/2022
(10628/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 39/2022
(10628/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top