loading

Sách, tuyển tập

Lẽ phải của phi lý trí : lợi ích bất ngờ của việc phá bỏ những quy tắc logic trong công việc và cuộc sống / Dan Ariely ; Trần Quang Hồng và Đào Thị Hương Lan dịch

Tác giả : Dan Ariely ; Trần Quang Hồng và Đào Thị Hương Lan dịch

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 410 tr. : minh họa ; 21 cm

ISBN : 9786048648558

Số phân loại : 153.4

Chủ đề : 1. Logic. 2. Nguyên nhân khách quan.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 37/2022
(875/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top