loading

Sách, tuyển tập

Bạn không ổn thì có làm sao : sống bình thản giữa những nỗi đau / Megan Devine ; Mark Nepo viết lời tựa ; Thành Bảo Ngọc dịch

Tác giả : Megan Devine ; Mark Nepo viết lời tựa ; Thành Bảo Ngọc dịch

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 359 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049965869

Số phân loại : 155.93

Chủ đề : 1. Mất mát (Tâm lý học). 2. Nỗi đau.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 7068/2021
(1116/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 7069/2021
(1116/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top