loading

Sách, tuyển tập

Hồi ký Vũ Đình Hòe. T.1

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 1994

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 461 tr. : chân dung ; 19 cm

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Vũ Đình Hòe, 1912-2011. 2. Luật sư -- Việt Nam -- Tiểu sử. 3. Nhà hoạt động chính trị -- Việt Nam -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 306/2023
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top