loading

Sách, tuyển tập

Chính sách ngôn ngữ đối với cộng đồng người Khmer trong phát triển bền vững vùng Nam bộ : sách tham khảo nội bộ / Hồ Xuân Mai

Tác giả : Hồ Xuân Mai

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 384 tr. : bảng ; 21 cm

ISBN : 9786045763766

Số phân loại : 306.449597

Chủ đề : 1. Chính sách ngôn ngữ -- Việt Nam -- Nam Việt Nam. 2. Người Khmer -- Việt Nam -- Nam Việt Nam. 3. Phát triển bền vững -- Việt Nam -- Nam Việt Nam. 4. Sách tham khảo. 5. Xã hội học ngôn ngữ -- Việt Nam -- Nam Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Trình bày một số vấn đề về chính sách ngôn ngữ; tổng quan về đời sống xã hội và ngôn ngữ của người Khmer Nam Bộ; thực trạng ngôn ngữ của người Khmer ở Sóc Trăng và Trà Vinh; giáo dục song ngữ cho người Khmer và những vấn đề về chính sách ngôn ngữ

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6834/2021
(3002/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top