loading

Sách, tuyển tập

Vừa đủ : đẳng cấp sống của người Thụy Điển / Linnea Dunne ; First News biên dịch

Tác giả : Linnea Dunne ; First News biên dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 159 tr. : tranh ảnh, hình vẽ màu ; 17 cm

ISBN : 9786043120950

Số phân loại : 646.7

Chủ đề : 1. Cân bằng đời sống-công việc. 2. Hạnh phúc. 3. Tâm lý học ứng dụng. 4. Tự hoàn thiện (Tâm lý học).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 882/2021
(10286)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 883/2021
(DN 1081/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top