loading

Sách, tuyển tập

Người thông minh không làm việc một mình / Rodd Wagner, Gale Muller ; Phương Thảo, Song Thu dịch

Tác giả : Rodd Wagner, Gale Muller ; Phương Thảo, Song Thu dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 151 tr. : chân dung ; 21 cm

ISBN : 9786045898987

Số phân loại : 658.4022

Chủ đề : 1. Nhóm làm việc trong công sở. 2. Quan hệ đối tác. 3. Quan hệ giữa cá nhân. 4. Quản lý.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6804/2021
(11834/5)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top