loading

Sách, tuyển tập

Thiền định thiết thực : cho sự bình an của tâm hồn / Jayanti Kripalani ; Lê Tâm dịch

Tác giả : Jayanti Kripalani ; Lê Tâm dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 125 tr. : minh họa màu ; 21 cm

ISBN : 9786045887578

Số phân loại : 158.128

Chủ đề : 1. Tâm lý học ứng dụng. 2. Thiền định.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6801/2021
(1367/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6802/2021
(1367/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top