loading

Sách, tuyển tập

Lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ = Belong loving / John Vu ; Ngô Trung Việt dịch

Tác giả : John Vu ; Ngô Trung Việt dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 151 tr. : hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786045885390

Số phân loại : 371.425

Chủ đề : 1. Hướng nghiệp. 2. Hướng nghiệp -- Phụ huynh tham gia.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6797/2021
(5730/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6798/2021
(5730/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top