loading

Sách, tuyển tập

Chuyên đề học và làm theo Bác năm 2021 và giai đoạn 2021-2026 : "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" / Tăng Bình, Ái Phương sưu tầm, tuyển chọn

Tác giả : Tăng Bình, Ái Phương sưu tầm, tuyển chọn

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 398 tr. : minh họa ; 27 cm

ISBN : 9786043381641

Số phân loại : 335.4346

Chủ đề : 1. Phát triển bền vững -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6796/2021
(4354/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top