loading

Sách, tuyển tập

Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh / Tăng Bình, Ái Phương sưu tầm, tuyển chọn

Tác giả : Tăng Bình, Ái Phương sưu tầm, tuyển chọn

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 400 tr. ; 27 cm

ISBN : 9786043029178

Số phân loại : 335.4346

Chủ đề : 1. Đạo đức cộng sản. 2. Thanh niên -- Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6795/2021
(4461/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top