loading

Sách, tuyển tập

Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong trường học / Nguyễn Danh Khoa biên soạn

Tác giả : Nguyễn Danh Khoa biên soạn

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 703 tr. : minh họa ; 27 cm

ISBN : 9786048052041

Số phân loại : 344.597094

Chủ đề : 1. An toàn giao thông -- Dạy và học -- Việt Nam. 2. Quy tắc giao thông -- Dạy và học -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6792/2021
(PL 641/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top