loading

Sách, tuyển tập

Bộ luật Lao động (Luật số 45/2019/QH14 Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019) - Các chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 / Phạm Dũng hệ thống

Tác giả : Phạm Dũng hệ thống

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 511 tr. : bảng ; 28 cm

ISBN : 9786049893537

Số phân loại : 344.59701

Chủ đề : 1. Bảo hiểm thất nghiệp -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 2. Bảo hiểm xã hội -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 3. Bảo hiểm y tế -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 4. Luật và pháp chế lao động -- Việt Nam. 5. Tiền lương -- Luật và pháp chế -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6784/2021
(PL 385/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top