loading

Sách, tuyển tập

10 quy luật cuộc sống / Dan Sullivan, Catherine Nomura ; Vương Thảo dịch

Tác giả : Dan Sullivan, Catherine Nomura ; Vương Thảo dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 127 tr. : chân dung ; 21 cm

ISBN : 9786045894118

Số phân loại : 646.7

Chủ đề : 1. Kỹ năng sống. 2. Tâm lý học ứng dụng. 3. Thành công. 4. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6738/2021
(105532/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top