loading

Sách, tuyển tập

Người thông minh giải quyết vấn đề như thế nào? / Ken Watanabe ; Việt Anh dịch ; First News

Tác giả : Ken Watanabe ; Việt Anh dịch ; First News

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 151 tr. : minh họa ; 21 cm

ISBN : 9786045844991

Số phân loại : 153.43

Chủ đề : 1. Giải quyết vấn đề.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6695/2021
(949/2)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Booth 002 (Quận 1) - 96C, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh BO.01.00071
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top