loading

Sách, tuyển tập

Khám phá ngôn ngữ tư duy : cuốn sách về NLP cần thiết và thú vị nhất! / Philip Miller ; Cam Thảo dịch

Tác giả : Philip Miller ; Cam Thảo dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 175 tr. : tranh vẽ màu ; 21 cm

ISBN : 9786045899953

Số phân loại : 153.42

Chủ đề : 1. Lập trình ngôn ngữ tư duy. 2. Tư tưởng và tư duy.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6693/2021
(896/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top