loading

Sách, tuyển tập

Làm người thú vị / Edward de Bono ; Ánh Nguyên, Phương Thảo dịch

Tác giả : Edward de Bono ; Ánh Nguyên, Phương Thảo dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 303 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045848043

Số phân loại : 153.4

Chủ đề : 1. Tư tưởng và tư duy. 2. Tư tưởng và tư duy -- Câu hỏi, bài tập....

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6599/2021
(875/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6600/2021
(875/2)
Đang được mượn
Top