loading

Sách, tuyển tập

Sức mạnh của sự quan tâm : khám phá hạnh phúc của người dám cho đi / Ken Blanchard, S. Truett Cathy ; Bích Loan dịch

Tác giả : Ken Blanchard, S. Truett Cathy ; Bích Loan dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 167 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045892817

Số phân loại : 658.153

Chủ đề : 1. Quà tặng -- Khía cạnh đạo đức và luân lý. 2. Tập đoàn -- Đóng góp từ thiện. 3. Tính hào phóng.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Câu chuyện ý nghĩa về cuộc gặp gỡ giữa nhà môi giới chứng khoán trẻ tuổi chàng thanh niên đang từng bước leo lên nấc thang sự nghiệp – nhà điều hành CEO của một doanh nghiệp lớn mạnh và thành công, với quan điểm sống là chia sẻ giúp đỡ những người xung quanh bằng những việc làm từ thiện, học được ý nghĩa của sự cho đi thời gian, công sức và tài năng của mình để hỗ trợ người khác, giúp anh luôn làm chủ bản thân và thành công trong điều hành kinh doanh để có một cuộc sống hành phúc bên gia đình

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6559/2021
(11681/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 6560/2021
(DN 1629/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top