loading

Sách, tuyển tập

Thủ lĩnh số thế hệ Y : động lực đằng sau kỷ nguyên mới của các nhà doanh nghiệp / Patrick Khor ; Nguyễn Thị Uyển Linh biên dịch

Tác giả : Patrick Khor ; Nguyễn Thị Uyển Linh biên dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 231 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm

ISBN : 9786045868812

Số phân loại : 658.11095957

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp mới -- Singapore. 2. Thế hệ X -- Singapore. 3. Thế hệ Y -- Singapore.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Giới thiệu những kinh nghiệm thực tế khởi nghiệp của các doanh nhân thế hệ X và Y ở Singapore với giả thuyết về thế hệ Y khác biệt. Phân tích sử dụng lý thuyết thế hệ để giải thích nguyên nhân vì sao những doanh nhân thế hệ Y lại khác biệt so với những thế hệ còn lại...

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6553/2021
(11644/5)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 6554/2021
(DN 1593/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top