loading

Sách, tuyển tập

Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác / David J. Pollay ; Thanh Thảo dịch ; First News

Tác giả : David J. Pollay ; Thanh Thảo dịch ; First News

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 207 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043352818

Số phân loại : 158.2

Chủ đề : 1. Giao tiếp giữa cá nhân -- Khía cạnh tâm lý. 2. Kỹ năng sống. 3. Thành công. 4. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6547/2021
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 6548/2021
(1395/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top