loading

Sách, tuyển tập

Trên đường về nhà bà / Yong-Taik Kim viết lời ; Ju-Lee minh họa ; Brother Anthony of Taizé dịch tiếng Anh ; Hà Thu dịch

Tác giả : Yong-Taik Kim viết lời ; Ju-Lee minh họa ; Brother Anthony of Taizé dịch tiếng Anh ; Hà Thu dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 35 tr. : hình vẽ màu ; 26 cm

ISBN : 9786045573600

Số phân loại : 895.73

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi. 2. Truyện tranh. 3. Văn học thiếu nhi Hàn Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 2036/2021
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 2037/2021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 2038/2021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top