loading

Sách, tuyển tập

Cuốn sách lớn rực rỡ về giáo viên : ươm mầm ước mơ nghề nghiệp cho trẻ 3+ / Liesbet Slegers ; Bảo Bình dịch

Tác giả : Liesbet Slegers ; Bảo Bình dịch

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 27 tr. : hình vẽ màu ; 26 cm

ISBN : 9786049823879

Số phân loại : 372.21

Chủ đề : 1. Giáo dục trước tuổi đến trường. 2. Giáo viên. 3. Nghề nghiệp -- Dạy và học (Trước tuổi đến trường).

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Giới thiệu cho các em về công việc của giáo viên thông qua hình vẽ cụ thể, sinh động

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 2033/2021
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 2034/2021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 2035/2021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top