loading

Sách, tuyển tập

Lẽ được mất : cuốn sách hóa giải những khổ đau trong bạn! / Lya Luft ; Minh Hương dịch

Tác giả : Lya Luft ; Minh Hương dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 230 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045879368

Số phân loại : 128

Chủ đề : 1. Chất lượng cuộc sống. 2. Hạnh phúc. 3. Kỹ năng sống. 4. Lòng tự trọng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 6388/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 6389/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top