loading

Sách, tuyển tập

Dám tha thứ / Edward M. Hallowell ; Xuân Khánh ... [và nh.ng. khác] biên dịch ; First News

Tác giả : Edward M. Hallowell ; Xuân Khánh ... [và nh.ng. khác] biên dịch ; First News

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 239 tr. : hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786045888490

Số phân loại : 155.92

Chủ đề : 1. Quan hệ giữa cá nhân. 2. Tha thứ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6384/2021
(1111/2)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6385/2021
(1111/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top