loading

Sách, tuyển tập

Mọi thứ đều có thể thay đổi : nghệ thuật đột phá tạo nên sự khác biệt / Stuart Ablon ; Hương Nguyễn dịch

Tác giả : Stuart Ablon ; Hương Nguyễn dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 303 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm

ISBN : 9786045833223

Số phân loại : 153.85

Chủ đề : 1. Thay đổi (Tâm lý học). 2. Ý chí.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Đưa ra một số phương pháp giúp chúng ta thay đổi cách tư duy mới về kỷ luật, xung đột, các mối quan hệ, cách giải quyết vấn đề; cung cấp những công cụ đã được khoa học kiểm chứng để giải quyết các xung đột, xây dựng được các mối quan hệ lành mạnh trong cuộc sống

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 6382/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 6383/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top