loading

Sách, tuyển tập

Mật mã sự sống / Mark Pitstick ; Hồ Thị Việt Hà dịch

Tác giả : Mark Pitstick ; Hồ Thị Việt Hà dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 199 tr. : chân dung ; 21 cm

ISBN : 9786045889510

Số phân loại : 133.9

Chủ đề : 1. Chết. 2. Linh hồn. 3. Thế giới bên kia.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 6380/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 6381/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top