loading

Sách, tuyển tập

Đường mây trong cõi mộng / Hám Sơn ; Phóng tác: Thích Hằng Đạt, Nguyên Phong

Tác giả : Hám Sơn ; Phóng tác: Thích Hằng Đạt, Nguyên Phong

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 447 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045882580

Số phân loại : 294.3092

Chủ đề : 1. Đại sư -- Trung Quốc -- Tiểu sử.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Giới thiệu cuộc đời tu hành, phát triển Phật giáo cuối triều nhà Minh của đại sư Hám Sơn và những chuyển biến trong cuôc đời tu hành của đại sư

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 6376/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 6377/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top