loading

Sách, tuyển tập

Lối mòn của tư duy cảm tính / Ori Brafman, Rom Brafman ; Biên dịch: Kim Vân ... [và nh.ng. khác]

Tác giả : Ori Brafman, Rom Brafman ; Biên dịch: Kim Vân ... [và nh.ng. khác]

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 247 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045821015

Số phân loại : 155.92

Chủ đề : 1. Sai lầm. 2. Chủ nghĩa duy lý -- Khía cạnh tâm lý. 3. Thành công. 4. Tính không hợp lý (Triết học). 5. Xử thế.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Những cung bậc tâm lý dẫn đến suy nghĩ và hành vi cảm tính ảnh hưởng từ môi trường xã hội. Giới thiệu các phương pháp chế ngự và vượt qua những tác động tiêu cực của lối tư duy này, từ đó giúp thay đổi quan niệm về thế giới xung quanh và thay đổi tư duy

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6372/2021
(1111/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 6373/2021
(DN 88/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top