loading

Sách, tuyển tập

Quyền lực mới - Tương lai thế giới sẽ được định hình như thế nào? / Jeremy Heimans, Henry Timms ; Huỳnh Hữu Tài dịch

Tác giả : Jeremy Heimans, Henry Timms ; Huỳnh Hữu Tài dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 343 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm

ISBN : 9786045883754

Số phân loại : 303.483

Chủ đề : 1. Internet và hoạt động xã hội. 2. Internet -- Khía cạnh chính trị. 3. Internet -- Khía cạnh xã hội. 4. Phong trào xã hội. 5. Quyền lực (Khoa học xã hội).

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Mô tả sự đối đầu quyết liệt giữa quyền lực mới với quyền lực cũ. Dựa trên những kinh nghiệm của chính các tác giả trong việc tạo dựng các mô hình quyền lực mới, tác giả không chỉ bao quát các vấn đề quản trị nhân sự, hiệu quả của mạng xã hội mà còn đặt câu ra những câu hỏi nhân văn về chính chúng ta: chúng ta đang ở đâu, có trách nhiệm gì đối với việc xây dựng một công ty, cộng đồng, đất nước, thế giới ngày càng tốt đẹp hơn...

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6359/2021
(2493/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 6360/2021
(DN 262/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top