loading

Sách, tuyển tập

Chinh phục mục tiêu / Brian Tracy ; Nguyễn Trung An dịch

Tác giả : Brian Tracy ; Nguyễn Trung An dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 327 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045873014

Số phân loại : 158.1

Chủ đề : 1. Mục tiêu (Tâm lý học). 2. Thành công -- Khía cạnh tâm lý.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6483/2021
(1337/20)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top