loading

Sách, tuyển tập

Tự luyện cách tư duy / Edward de Bono ; Yên Lam và Phương Thảo dịch

Tác giả : Edward de Bono ; Yên Lam và Phương Thảo dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 287 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045893579

Số phân loại : 153.42

Chủ đề : 1. Giải quyết vấn đề. 2. Ra quyết định. 3. Tư tưởng và tư duy.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6467/2021
(885/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 6468/2021
(DN 39/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top