loading

Sách, tuyển tập

Câu chuyện thực phẩm : lịch sử qua tranh về mọi thứ chúng ta ăn / Với lời giới thiệu của Giles Roren ; Trần Trương Phúc Hạnh dịch

Tác giả : Với lời giới thiệu của Giles Roren ; Trần Trương Phúc Hạnh dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 360 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

ISBN : 9786047784943

Số phân loại : 641.3

Chủ đề : 1. Chế độ ăn uống. 2. Phong tục ăn uống. 3. Thực phẩm -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I T 3779
(9828)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I T 3786
(9846/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top