loading

Sách, tuyển tập

Tương lai sau đại dịch COVID : những kỳ vọng của một nhà tương lai học về những thay đổi, thách thức và cơ hội sau đại dịch COVID-19 / Jason Schenker ; Trịnh Vĩnh Lộc dịch

Tác giả : Jason Schenker ; Trịnh Vĩnh Lộc dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 231 tr. : minh họa ; 21 cm

ISBN : 9786047790968

Số phân loại : 303.49

Chủ đề : 1. COVID-19 -- Khía cạnh xã hội. 2. Đại dịch Covid 19, 2020-. 3. Dự báo xã hội.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Dự báo một số thay đổi, thách thức và cơ hội trong thời gian dài mà đại dịch COVID-19 tác động vào các lĩnh vực như: Việc làm, giáo dục, y tế, chuỗi cung ứng, quan hệ quốc tế, an ninh quốc gia...

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6140/2021
(2523/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top