loading

Sách, tuyển tập

Tuổi 20 quyết định cuộc đời người phụ nữ / Insook Nam ; Vương Thúy Quỳnh Anh dịch

Tác giả : Insook Nam ; Vương Thúy Quỳnh Anh dịch

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 266 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043049213

Số phân loại : 646.7

Chủ đề : 1. Phụ nữ -- Hướng dẫn kỹ năng sống. 2. Phụ nữ -- Xử thế. 3. Thành công. 4. Tự hoàn thiện ở phụ nữ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6122/2021
(10365)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6123/2021
(10365/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top